Co cię wspiera, a co utrudnia osiągnięcie celu?

Masz cel i ogromną motywację do jego osiągnięcia. Ale czujesz jednocześnie, że coś cię powstrzymuje, hamuje twój zapał i chęć do działania?

Może już nie raz próbowałaś dokonać zmiany w życiu zawodowym lub osobistym, coś realizowałaś, zaczęłaś wdrażać pomysł w życie. Bardzo chciałaś to zrobić, ale coś cię powstrzymywało, coś hamowało, coś ciągle sprawiało, że to było takie trudne.

Co jest grane? Jak temu zaradzić?

Odpowiedź: ANALIZA POLA SIŁ

Jest to narzędzie służące do identyfikacji i określenia oraz analizowania czynników, tzw. sił, w tym w szczególności myśli, przekonań, nawyków, cech, które albo wspierają cię w realizacji celów albo utrudniają ci Twoje działanie i zmiany.
Niestety jesteśmy skazani na działanie czynników, które nie tylko popychają nas w stronę realizacji planów, ale także hamują w działaniu, powstrzymują przed osiągnięciem celów.

Zdarza się także, że im bardziej czegoś chcemy, im większą mamy motywację, chęci, tym z drugiej strony coś silniej nas odpycha. Dlaczego tak się dzieje? Bowiem owe siły starają się utrzymać obecny porządek, zatrzymać zmiany. Nasza podświadomość ich nie chce, wie, jaki wysiłek będzie musiała poczynić, jaka praca jest przed nią, dlatego nie chce doprowadzić do zmian i stawia opór.

Analiza pola sił pomaga przeanalizować czynniki, które wpływają na naszą obecną sytuację w kontekście czynników hamujących i wspierających. I tak w ramach ćwiczenia wyróżnisz w sobie (oraz wokół siebie) dwa rodzaje sił: motywujące, czyli takie które wspierają cię, oraz te, które przeszkadzają ci i utrudniają osiągnięcie celu. Co więcej, dowiesz się, jakie są przeszkody w drodze do realizacji celu oraz jakie musisz podjąć zmiany, by go osiągnąć.

Analiza pola sił pomaga zrozumieć ten mechanizm działania. Na jej podstawie możesz budować plan wdrażania zmian i realizacji celu. 

Zatem analiza pola sił:

 • uświadamia nas, co do obecnej sytuacji,
 • pomoże zidentyfikować to, co nas wspiera oraz ogranicza,
 • pomoże w ukształtowaniu i utrwaleniu nowych zachowań, postaw oraz w zmianie przekonań,
 • wesprze w procesie realizacji celu oraz przeprowadzaniu zmian.

Jak się do tego zabrać?

Po pierwsze określ swój cel bądź dążenie.

Drugi krok to skonfrontowanie dwóch przeciwstawnych sił, które wpływają na osiągnięcie Twojego celu.

Rozpisz w tabeli wszystkie czynniki, inaczej siły:

 • ograniczające cię i utrudniające ci realizację celu. Są to tzw. inhibitory. Jak je poznasz? Mają negatywny wpływ na twoje działanie, hamują i utrudniają twoją aktywność. Mogą nimi być wszelkie myśli, przekonania, nawyki, cechy, czynniki zawarte w otoczeniu, środowisku, w którym pracujesz (mieszkanie, miejsce pracy, otoczenie, itd.),
 • czynniki wspierające, pobudzające do zmiany i działania. Są to tzw. stymulatory, czyli czynniki, które napędzają cię, usprawniają twoje działanie i proces zmiany. Będą to twoje wszelkie zasoby, myśli, cechy, a także inne czynniki znajdujące się w otoczeniu.

Pytania pomocnicze do tej części ćwiczenia:

 • jakie są moje obawy/przekonania/nawyki/myśli/cechy, które mnie hamują lub powstrzymują przed działaniem, podążaniem za marzeniem?
 • jakie są moje zasoby/myśli/cechy, które mnie wspierają oraz motywują do realizacji?
 • jak wygląda moje otoczenie (praca, dom, rodzina)? Co mnie w nim wspiera, a co ogranicza?
 • co przyniesie moja zmiana, działanie? Kto jest jej przeciwny? Dlaczego?

Zobacz, czego jest więcej i co ma większą przewagę: siły hamujące czy wspierające?

Następnie przystąp do eliminacji oraz osłabienia sił hamujących odpowiadając sobie na pytania:

 • co muszę wyeliminować? i jak mogę wyeliminować dany czynnik?
 • kiedy to wyeliminuję?
 • jeżeli nie mogę go wyeliminować, jak osłabić daną siłę?
 • kto lub co może pomóc mi w osłabianiu tej siły?

Co więcej, możesz jeszcze zastanowić się, jak zmienić swoje siły ograniczające na siły wspierające. Pomoże ci w tym odpowiedź na następujące pytania:

 • co dobrego jest w tym czynniku, w tej sile?
 • co może mi dać?
 • jak mogę zmienić ten czynnik w stymulator?
 • co mogę wprowadzić w miejsce tego czynnika?
 • co jeszcze może mnie wspierać? gdzie szukać źródła?

Zastanawiając się nad osłabieniem sił skorzystaj z wyobraźni, szukaj rozwiązań kreatywnych, świeżych, może czasami szalonych, szukaj związków pomiędzy poszczególnymi czynnikami. A może niektóre czynniki hamujące są neutralne, inne na tyle słabe, że nie zagrażają realizacji twojego planu oraz zmianie. Dodatkowo zastanów się, jak jeszcze możesz wzmocnić siły wspierające.

Uwaga. Jeżeli widzisz, że czynniki hamujące są zbyt silne i nie widzisz obecnie możliwości realizacji celu, wówczas sprawdź, czy nie powinnaś zmienić lub przeformułować celu, poszukać innego rozwiązania albo podzielić celu na etapy bądź mniejsze części.

Przykład

Mój cel: zwiększenie swojej asertywności

Siły hamujące
Obawy przed proszeniem i odmową
Przekonanie, że to trudne
Komplikowanie sytuacji
Zwlekanie z działaniem, podjęciem rozmów  
Siły wspierające
Kreatywność
Komunikatywność  
Działania osłabiające siły hamujące:
Zmiana przekonań,
Szukanie rozwiązań sytuacji, rozkładanie ich na mniejsze etapy,
Zaakceptowanie, że inni mogą odmawiać, a ja mogę prosić
Motywowanie siebie, poszukanie nowych źródeł motywacji
Nowe czynniki wspierające:
Ustalanie konkretnych terminów rozmów, podjęcia poszczególnych działań,
Doświadczanie odmowy,
Ćwiczenie asertywnych postaw;  

Z ćwiczenia wynika, że początkowo miałam bardzo mało sił wspierających. Określiłam jednak, co muszę zrobić, by je z siebie wydobyć (Nowe czynniki wspierające) oraz jak działać, by osłabić siły hamujące, czego się nauczyć (Działania osłabiające siły hamujące). Wiem już jednak od czego zacząć budowę planu i zmian. Znalazłam również nowe siły, które będą mnie wspierać w realizacji mojego dążenia.

Analiza pola sił pozwoli ci naruszyć równowagę sił i dzięki temu ułatwi zmianę i osiągnięcie celu.

Jeżeli po wykonaniu ćwiczenia osiągniecie celu wydaje się możliwe oraz wyodrębniłaś to, co masz robić, co masz zmieniać, wówczas stwórz plan działania i przystąp do wdrażania zmian, nowych nawyków i realizacji celu bądź rozwiązania problemu. Zmieniaj siebie, rozwijaj się, by osiągać swoje marzenia.

Powodzenia

P.S.

Analizę pola sił nazywa się również analizą Kurta Lewina od nazwiska jej twórcy. Lewin był psychologiem niemiecko – amerykańskim, zmarł w 1947 roku. Zajmował się m.in.  psychologią społeczną, przywództwem, zarządzaniem zmianą. Czerpiąc inspirację z fizyki kwantowej oraz teorii względności, stworzył teorię pola odnoszącą się do dziedziny psychologii, która, w dużym skrócie i uproszczeniu, opiera się na założeniu, że istnieją zależności pomiędzy jednostką i jej psychiką, a otoczeniem, czyli środowiskiem zewnętrznym. Obie te części tworzą pewną całość, a jedna z nich wpływa na drugą. Pola są od siebie zależne, a każda część pola zależy od pozostałych. Co oznacza, że jeden element w otoczeniu może zmienić nasze postawy, a z kolei nasze zachowania wpływają na otoczenie.

Fot. alan9187 z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.